கடவுளுக்கு இணையாக வழிபடப்படும் பாம்பு – அதனுடைய ரகசியம் என்ன?

நாம் வைக்கும் பாலைக் குடித்துவிட்டு விஷத்தை கக்கும் பாம்புக்குப் புற்றமைத்து பாலையும் ஊற்றி; அதை தெய்வமாகவும் வணங்குகின்றோம். இந்த குழப்பத்திற்கு வாரியார் சுவாமிகள் மிகவும் அழகாகவும், அருமையாகவும் விடை கூறியுள்ளார். அந்த விடை ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் தெளிவை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அவர் […]

Continue reading