கங்கைக் கரையின் ஐந்து அதிசயங்கள் இதுதான்…!

பாரத தேசத்தில் இருந்த அரசர்கள், மக்கள் விரும்பும்படி காசியில் சில சிறப்பம்சங்களை செய்தார்கள். அங்கே இருக்கும் ஐந்து விஷயங்கள், மனித குலத்துக்கு அளித்த மிகப்பெரும் வரப்பிரசாதங்களில் ஒன்று.  அப்படி கங்கைக் கரையில் இருக்கும் அந்த ஐந்து விஷயங்கள் என்ன…? அந்த ஐந்து […]

Continue reading