2017 ஆம் ஆண்டின் பெப்ரவரி மாதத்தில் ஒரு அதிசயம்…

அன்பிற்குரியோர்களே

வருகின்ற 2017 ஆம் ஆண்டின் பெப்ரவரி மாதம் ஒரு மாறுபட்ட நிலையை கொண்டுள்ளது

அதாவது 2017 ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதம் நான்கு ஞாயிறு , நான்கு திங்கள், நான்கு செவ்வாய் , நான்கு புதன் , நான்கு வியாழன் , நான்கு வெள்ளி, நான்கு சனி என வாரத்தின் அனைத்து கிழமைகளும் நான்கு நான்கு என இடம் பெறுகின்றது.

இவ்வாறு அமைவது சுமார் 823 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் நேர்கின்றது.

சீன வாஸ்து இந்த மாதிரி அமையும் ஆண்டினை Money Bags என அழைக்கின்றார்கள்.

அவர்கள் சொல்வது :

இந்த செய்தியை படித்த 11 நிமிடங்களுக்குள் குறைந்தது 5 நபர்களுக்கு அல்லது 5 குழுக்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் நபர்களுக்கு 4 நாட்களுக்குள் பணம் வருமாம்.

3hysxclefebruary-2017-calendar-l-580x441

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *