போகர் பொக்கிஷம்: அருள்மிகு பழனி தண்டாயுதபானி சுவாமி நவபாசான சிலை பற்றிய சிறப்பு தகவல்கள்

5 thoughts on “போகர் பொக்கிஷம்: அருள்மிகு பழனி தண்டாயுதபானி சுவாமி நவபாசான சிலை பற்றிய சிறப்பு தகவல்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *