பூஜை அறையில் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய 30 குறிப்புகள்!

சிவமயம் சிவாயநம நமது வீட்டு பூஜை அறையில் பின் பற்ற வேண்டிய குறிப்புகள் பற்றிப் பார்ப்போம் நாம் நமது வீட்டில் இருக்கும் பூஜை அறையில் செய்ய வேண்டியனவும் , செய்ய கூடாதனவும் யாவை என்று பார்ப்போம். 1. தினசரி காலையும், மாலையும் […]

Continue reading