நீங்கள் பிறந்த மாதமும், உங்கள் குணங்களும் பலன்களும் தெரிந்துக்கொள்ளலாம்!

நீங்கள் பிறந்த தமிழ் மாதத்துக்கான உங்கள் குணங்களும் பலன்களும்! தமிழ் மாதம் என்பது ஆங்கில மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் ஆரம்பமாகும். உதாரணமாக தமிழ் தை மாதம் என்பது ஆங்கிலத்தில் ஜனவரி 15 க்கும் பெப்பிரவரி 15 க்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியாகும். தை – […]

Continue reading


நீங்கள் பிறந்த மாதத்தை வைத்து உங்கள் உடல்நலத்தை பற்றி தெரிந்துக் கொள்ளலாம் வாங்க…

கோடை, குளிர், இலையுதிர், வசந்தம் என காலங்கள் இருப்பது நாம் அறிந்தது தான். ஆனால், இதற்கும் நமது உடல்நலத்திற்கும் என சம்மந்தம் இருக்கிறது என நினைக்கிறீர்களா? சந்தேகம் வேண்டாம் நிறையவே சம்மந்தம் இருக்கிறது. நமது முன்னோர்கள் ஆடி மாதத்தில் புதுமண தம்பதிகள் […]

Continue reading